Search results for ''

Sveafastigheter avyttrar Sveriges största portfölj med LSS-fastigheter

Investeringar, Press releaser

Sveafastigheter Fund III (”Sveafastigheter”) har avyttrat fastighetsportföljen Högkullen Omsorgsfastigheter (“Högkullen”), vilken är Sveriges största privatägda portfölj med LSS-fastigheter. Köpare är Residenset AB i Göteborg (”Residenset”) tillsammans med en grupp investerare.

Portföljen omfattar 124 LSS-boenden, lokaliserade till fem huvudregioner i Sverige. Residenset har varit delaktigt i utvecklingen av fastigheterna, som förvaltare och minoritetsägare till portföljen. Försäljningen genomfördes 12 maj, med omgående tillträde för köparna.

– Högkullen är Sveriges största privatägda portfölj med LSS-fastigheter. Över de tre senaste åren så har vi expanderat portföljen från 50 till 124 gruppboenden. Genom att dra fördel av portföljens storlek och med en aktiv fastighetsförvaltning så har vi höjt kvalitets- och servicenivån för både hyresgäster och boende, säger Mikael Pehrsson, partner på Sveafastigheter.

Leimdörfer var säljarens rådgivare i transaktionen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 (LSS) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistans.

Högkullen var del av Sveafastigheters tredje fond (Fund III), vilken lanserades 2010 och stängdes för investeringar 2013 med 317 miljoner euro i eget kapital. Fonden har omfattat 12 fastighetsportföljer spridda över Sverige, Finland och Danmark. Högkullen är den andra försäljningen av en hel portfölj. Den första ägde rum under 2014, då den finska portföljen med dagligvarubutiker såldes till det svenska fastighetsbolaget Trophi Fastighets AB, som ägs av Redito.